RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Har du några frågor så maila till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

 • Kategorier

 • Kallelse till distriktsstämma för Hallandsdistriktet

  10 februari, 2020 Okategoriserade victorjohansson

  RUM Hallandsdistriktet kallar härmed till Distriktsstämma för verksamhetsåret 2020! 

  Kallade är medlemsföreningar och medlemmar som är anslutna till RUM och befinner sig inom kommunerna som utgör Region Halland (tidigare Hallands Län). RUM eftersträvar en bred medlemsdemokrati och uppmuntrar därför så många föreningar som möjligt att skicka ombud till distriktsstämman. 

  På distriktsstämman behandlas det föregående verksamhetsåret, styrelsens ansvarsfrihet, det kommande verksamhetsåret samt val av nya förtroendevalda. Eventuella motioner ska vara inskickade senast en månad innan årsmötet äger rum. Samtliga handlingar kommer finnas tillgängliga senast två veckor innan årsmötet. 

  Är du intresserad av att kandidera till styrelsen för Hallandsdistriktet, vill nominera någon, eller vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär? Hör av dig till distriktskonsulenten victor.johansson@rum.se 

  När: Onsdag 1 april (this is no joke) Klockan 17:00
  Var: Kulturhuset Fyren (Kungsbacka) 
  Hur: Anmäl din förening genom att maila distriktskonsulenten på victor.johansson@rum.se 

  Vi bjuder givetvis på gofika! 

  Har du frågor om distriktsstämman, mötesförfarandet, handlingarna, eller dylikt? Hör av dig till distriktskonsulenten på victor.johansson@rum.se 

  Välkommen! 

  X